นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว: โปรดอ่านข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมบน 236AVporn

เรา 236avporn ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.236avporn.com (ต่อไปนี้เรียกว่า“ เว็บไซต์”) ผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบเว็บไซต์ และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รวบรวมหรือจัดหาผ่านทางเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากการเข้าถึงและการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรานั้น แสดงว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดภายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เราได้เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างที่สุด หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดศึกษาข้อมูลด้านล่าง

 

เว็บไซต์จะถูกใช้โดยผู้ใช้ประเภทต่อไปนี้ :

ก) หมวดที่ 1 : ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ได้สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ และไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอใด ๆ

ข) หมวดที่ 2 : ผู้ใช้เว็บไซต์ที่สร้างบัญชี แต่ไม่อัปโหลดวิดีโอหรือเนื้อหาอื่นใด

ค) หมวดที่ 3 : ผู้ใช้เว็บไซต์ที่สร้างบัญชีและอัปโหลดวิดีโอหรือเนื้อหาอื่น ๆ

ง) หมวดที่ 4 : ผู้ใช้เว็บไซต์ที่สร้างบัญชีและมีส่วนร่วมในการแบ่งรายได้

ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ https://www.236avporn.com/privacy เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ประเภทที่ 1 (กล่าวคือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ได้ สร้างบัญชี) ในกรณีเช่นนี้เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงวิธีจัดการการตั้งค่าของคุณและปิดการใช้งานคุกกี้โปรดดูนโยบายของเรา

สำหรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ที่เหลืออีกสามประเภทที่ระบุไว้ข้างต้น (เช่นหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4) ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับหมวดหมู่ 2, 3 และ 4 ข้างต้นนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมใช้ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

ในการเข้าถึงเว็บไซต์คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลรวมถึงตามที่อธิบายไว้ด้านล่างข้อมูลใด ๆ ที่อาจสะท้อนหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตทางเพศรสนิยมทางเพศและรสนิยมทางเพศของคุณ คุณรับทราบด้วยว่าหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราอาจไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ให้คุณได้ และอาจทำให้คุณไม่สามารถสร้างบัญชีบนเว็บไซต์นี้ได้

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และสร้างบัญชีฉันยินยอมให้ 236avporn ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฉันรวมถึงข้อมูลที่อาจสะท้อนหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตทางเพศรสนิยมทางเพศและรสนิยมทางเพศของฉัน ฉันให้ความยินยอมตามที่ 236avporn รับรองว่าจะอาศัยพื้นฐานนี้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นและเป็นสัดส่วนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาและปกป้องเป้าหมายทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่บอกเราบางอย่างเกี่ยวกับคุณหรือที่ช่วยให้เราระบุตัวตนของคุณรวมถึงชื่อของคุณข้อมูลตำแหน่งและตัวระบุออนไลน์

สำหรับบุคคลที่สร้างบัญชีบนเว็บไซต์นี้ (เช่นบุคคลที่อยู่ในหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4 ของผู้ใช้ที่ระบุไว้ในหน้า 1 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) เราจะประมวลผลข้อมูลในหมวดหมู่ต่อไปนี้

 

1.1 ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับจากคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรารวมถึงเมื่อคุณดูวิดีโอสอบถามหรือสมัครใช้บริการของเราลงทะเบียนเพื่อใช้งานและ / หรือใช้งานใดๆ ของเรา บริการและเมื่อคุณสื่อสารกับเราทางอีเมลเว็บไซต์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงชื่อของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อจริง, นามสกุล, เพศ, วันเกิด, ที่อยู่, อีเมล และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการเรียกเก็บเงิน ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, รูปถ่าย, สัญชาติ และประเทศที่พำนัก ฯลฯ เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม (เช่นข้อมูลที่สะท้อนหรือเกี่ยวข้องกับรสนิยมทางเพศของบุคคลธรรมดา)

 

1.2 ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ และจำเป็นจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้และวิธีที่คุณใช้เช่นเมื่อคุณดูวิดีโอบนเว็บไซต์เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ใช้บริการโฆษณาของเราหรือดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาและเนื้อหาของเรา ข้อมูลนี้ประกอบด้วย

– ข้อมูลอุปกรณ์ เรารวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์เช่นที่อยู่ IP วันที่และเวลาในการเข้าถึงข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ข้อมูลอุปกรณ์

– ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เมื่อคุณใช้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งโดยประมาณของคุณตามที่กำหนดผ่านข้อมูลเช่นที่อยู่ IP ของคุณ

– ข้อมูลการใช้งาน เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์เช่นเนื้อหาที่คุณดูข้อความค้นหาและการโต้ตอบอื่นๆ กับเว็บไซต์

– คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และตัวระบุมือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ของเรา

 

1.3 ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่ 3

เราอาจรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้อื่นให้เกี่ยวกับคุณเมื่อพวกเขาใช้เว็บไซต์หรือรับข้อมูลจากแหล่งอื่น และรวมเข้ากับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ เราไม่ได้ควบคุมหรือดูแล และไม่รับผิดชอบต่อวิธีที่บุคคลที่ 3 ที่ให้ข้อมูลของคุณประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและคำขอข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราทราบควรส่งไปยังบุคคลที่ 3 ดังกล่าว

นอกจากนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น ข้อมูลประชากรหรือข้อมูลการตรวจจับการฉ้อโกง และรวมเข้ากับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชันของบุคคลที่ 3 การคลิกลิงก์เหล่านั้นหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ เราไม่ได้ควบคุมหรือดูแลเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของพวกเขา เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

 

1.4 ความถูกต้องของข้อมูล

สิ่งสำคัญคือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่คุณมีความสัมพันธ์กับเรา

 

2. เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไร

เราใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อจัดหาทำความเข้าใจปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อปกป้องเรา และผู้ใช้ของเรา และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสนอเนื้อหาที่ปรับแต่งให้คุณ เช่น การให้ผลการค้นหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นผู้ควบคุมร่วมกันของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ 3 ใด ๆ (นอกเหนือจากคุณ) ที่มีอยู่หรือมีอยู่ในข้อมูลที่ผู้ใช้อัปโหลดโดยคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการ (“ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ 3”) และขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ 3

 

2.1 จัดหาปรับปรุงและพัฒนาว็บไซต์

–  ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้

– ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น

– ดำเนินการปกป้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์เช่นโดยทำการวิเคราะห์และทำการวิจัย

ให้บริการลูกค้า

– ส่งข้อความบริการหรือการสนับสนุนการอัปเดตการแจ้งเตือนความปลอดภัย และการแจ้งเตือนบัญชี

– ในการดำเนินการปกป้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และปรับแต่ง และปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ (เช่นการให้คำแนะนำหรือการจัดอันดับผลการค้นหา) เราจัดทำโปรไฟล์ตามการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ประวัติการค้นหา และการดูข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ และค่ากำหนดแ ละเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์

 

2.2 ปกป้องเรา และผู้ใช้ของเรา และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

– ตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงสแปมการละเมิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ

– ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงรวมถึงรายงานที่บุคคลที่ 3 อาจยื่นเกี่ยวกับคุณ หรือเนื้อหาที่คุณอัปโหลดตามข้อกำหนดในการให้บริการ

– ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา รวมถึงความช่วยเหลือในการป้องกันอาชญากรรม รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือการกระทำทางเพศที่ไม่ได้รับความยินยอม

– แก้ไขข้อพิพาทใดๆ กับผู้ใช้ของเรา และบังคับใช้ข้อตกลงของเรากับบุคคลที่ 3

– สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับรายงานการละเมิดใดๆ  (หากคุณไม่ได้ส่งโดยไม่ระบุตัวตน) หรือคำขอให้ลบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการยื่นเรื่องโต้แย้ง (ซึ่งไม่สามารถส่งโดยไม่ระบุตัวตนได้) ที่คุณสามารถยื่นได้ตามข้อกำหนดในการให้บริการ

– บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายอื่นๆ ของเรา

ฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย : เราอาศัยพื้นฐานทางกฎหมาย 3 ประการต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

1. ภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่ 3 หรือหน่วยงานระดับชาติที่มีอำนาจ

2. ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษบางประเภทในขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเภทที่จำกัดไปยังบุคคลที่ 3 ซึ่งคุณได้ยื่นคำร้องให้ลบการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้ Digital Millennium Copyright Act ( DMCA) หรือผู้ที่คุณตอบกลับด้วยการยื่นเรื่องโต้แย้งเรื่องลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนดในการให้บริการและตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง

3. ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการปกป้องเว็บไซต์และชื่อเสียงของเราในฐานะธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายในขอบเขตที่เหมาะสม เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามสัดส่วนกับผลประโยชน์สิทธิและเสรีภาพของคุณ

 

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลเมื่อยื่นคำร้องขอให้ลบออก

แม้ว่าเว็บไซต์ของเราจะเปิดให้บริการเสรีแต่เราก็เคารพในสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นจึงได้ใช้นโยบายบางประการเพื่อพยายามปฏิบัติตามกฎหมายโดยสมัครใจ เช่น Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง

Digital Millennium Copyright Act (“ DMCA”) คืออะไร?

ขั้นตอนการลบออกโดย DMCA เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ถือลิขสิทธิ์ในการนำเนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลดซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ของตนออกจากเว็บไซต์ของเรา กระบวนการนี้ทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์ (หรือตัวแทนของเจ้าของ) ส่งคำขอให้ลบการละเมิดลิขสิทธิ์ไปยังผู้ให้บริการเพื่อขอให้ผู้ให้บริการลบเนื้อหาที่เจ้าของลิขสิทธิ์เชื่อว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของตน เมื่อเว็บไซต์ได้รับคำขอให้ลบออกแล้วเว็บไซต์จะต้องส่งคำขอให้ลบเนื้อหาดังกล่าวไปยังผู้อัปโหลดเนื้อหาที่เป็นปัญหา ผู้อัปโหลดจะได้รับโอกาสตอบสนองต่อคำขอให้ลบออกในภายหลัง กลไกนี้ทำหน้าที่เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้อัปโหลดในการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่เป็นปัญหา เพื่อจุดประสงค์นั้น

ในการปฏิบัติตาม DMCA เรายอมรับเฉพาะการแจ้งลบการละเมิดลิขสิทธิ์จากเจ้าของเนื้อหาหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ดำเนินการในนามของพวกเขา หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของประกาศฉบับสมบูรณ์เราขอเชิญคุณไปที่ https://www.dmca.com/faq/What-is-a-DMCA-Takedown และปรึกษากับที่ปรึกษาของคุณเอง (เราไม่ได้และไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่คุณได้และจะไม่มีการบอกเป็นนัยจากประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือสิ่งอื่นใดบนไซต์ของเรา) ข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของคำขอให้ลบออกเนื่องจากลิขสิทธิ์ / การยื่นเรื่องโต้แย้งจะถูกส่งต่อไปยังผู้อัปโหลดเนื้อหาที่มีปัญหา

เราใช้พื้นฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณยื่นคำร้องการลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ / การยื่นเรื่องโต้แย้งตาม DMCA

เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของเราในการตรวจสอบคำขอให้ลบการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ / การยื่นเรื่องโต้แย้งซึ่งคุณอาจยื่นตามวรรค 6C ของข้อกำหนดในการให้บริการคุณจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นคำขอที่ถูกต้องเช่น : (ก ) URL ของเว็บไซต์ที่ลบออกและ (ข) คำชี้แจงเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของเนื้อหานี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในฐานะธุรกิจบันเทิงที่เคารพทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการอย่างเหมาะสมเมื่อมีการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถตรวจสอบคำขอให้ลบออก / การยื่นเรื่องโต้แย้งที่คุณอาจส่งมาตามข้อกำหนดในการให้บริการและเพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับเนื้อหาได้ เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามสัดส่วนกับผลประโยชน์สิทธิและเสรีภาพของคุณ

เราอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายใดในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับคำขอให้ลบการละเมิดลิขสิทธิ์ / การยื่นเรื่องโต้แย้งตาม DMCA

ตามกลไกที่ระบุไว้ภายใต้ DMCA ที่อธิบายไว้ข้างต้นนอกจากนี้เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ให้กับผู้อ้างสิทธิ์ในคำขอให้ลบออกหรือผู้ยื่นเรื่องโต้แย้งเพื่อให้สอดคล้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดภายใต้ DMCA : ชื่อของคุณ ข้อมูลติดต่อของคุณ ตลอดจนเนื้อหาของคำขอให้ลบออกหรือการยื่นเรื่องโต้แย้งของคุณ เราอาศัยความยินยอมของคุณในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับคำขอให้ลบออกหรือการยื่นเรื่องโต้แย้งของคุณ การส่งคำขอให้ลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกแสดงว่าคุณยินยอมให้ข้อมูลของคุณถูกส่งไปยังผู้อัปโหลดเนื้อหาที่เป็นปัญหาตามเหตุผลที่อธิบายไว้ข้างต้นและมีรายละเอียดอยู่ในข้อกำหนดในการให้บริการของเรา หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณเราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอให้ลบออกหรือการยื่นเรื่องโต้แย้งของคุณได้ตามที่กำหนดไว้ใน DMCA

 

2.3 จัดหาปรับแต่งวัดผล และปรับปรุงการโฆษณา และการตลาดของเรา

ส่งข้อความส่งเสริมการขายการตลาดการโฆษณา และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจตามความต้องการของคุณ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์)

ปรับแต่งวัดผลและปรับปรุงโฆษณาของเราตามลักษณะ และความชอบของคุณ (ตามข้อมูลที่คุณให้กับเราการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่3 และประวัติการค้นหา และการจองของคุณ) เพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขายการตลาด โฆษณา และข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

ฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย : เราอาศัยฐานตามกฎหมาย 2 ฐานต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ โดยให้ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณอาจสนใจ เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามสัดส่วนกับผลประโยชน์สิทธิและเสรีภาพของคุณ

ในขอบเขตที่จำเป็นเราจะอาศัยความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และการปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ในแบบของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางการตลาดจากเราได้โดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่รวมอยู่ในการสื่อสารทางการตลาดของเราหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนภายในบัญชีของคุณ

 

2.4 การติดต่อโดยตรงของคุณกับเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือทางอีเมล หรืออื่นๆ

– ตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับบริการหรือข้อร้องเรียนของคุณ

– ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแก่คุณ

– ข้อสงสัยอื่นๆ ที่คุณอาจมีเพื่อติดต่อเรา

ฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย : เมื่อคุณติดต่อเราโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเราหรือทางไปรษณีย์โทรศัพท์อีเมลหรืออื่น ๆ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ GDPR หรือเพื่อร้องเรียนใดๆ เราจะอาศัย 2 ฐานต่อไปนี้ในการดำเนินการส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

เราจะยึดมั่นในผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในฐานะธุรกิจบันเทิงที่เป็นมิตรกับลูกค้า ซึ่งต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนใดๆ ที่ลูกค้าของเราพึงพอใจ หรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเห็นว่าจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ นอกจากนี้ในบางกรณีที่เราพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการสื่อสารโดยตรงของคุณกับเราหรือเจ้าหน้าที่ของเรานั้น เป็นการละเมิดหรือเป็นการล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ และส่งต่อไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามสัดส่วนกับผลประโยชน์สิทธิและเสรีภาพของคุณ

นอกจากนี้เราอาจต้องพึ่งพาภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้บังคับให้เราสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่แลกเปลี่ยนเป็นการสื่อสารโดยตรงกับเราไปยังหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ

 

3. นโยบายคุกกี้ และการวิเคราะห์ของ Google

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เซสชันและคุกกี้ถาวร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้โปรดไปที่นโยบายคุกกี้ของเราซึ่งมีอยู่ที่ www.236avporn.com ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการจัดการการตั้งค่าของคุณ

 

4. ความปลอดภัย

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ขั้นตอนและมาตรการป้องกันที่เหมาะสมโดยเฉพาะ ดังนี้

– เราเข้ารหัสบริการของเราโดยใช้ SSL (คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีการป้องกัน SSL ของเราได้ที่ www.236avporn.com)

– เราใช้ไฟร์วอลล์เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

– เราตรวจสอบแนวทางการรวบรวมการจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลของเราอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

– เรา จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะพนักงานผู้รับเหมา และตัวแทนที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อดำเนินการให้เรา และผู้ที่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาหรือการรักษาความลับตามกฎหมายที่เข้มงวด

หากคุณทราบหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าข้อมูลรับรองบัญชีของคุณสูญหาย ถูกขโมย ถูกยักยอก หรือถูกบุกรุก หรือในกรณีที่มีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจริง หรือสงสัย โปรดติดต่อเราโดยทำตามคำแนะนำในส่วนติดต่อเราด้านล่าง

 

5. สิทธิของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้โดยปรับการตั้งค่าในบัญชีผู้ใช้ของคุณ และหากเป็นไปได้คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดทราบว่าเราจะขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมตามคำขอของคุณ และหากเราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

5.1 การจัดการข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเข้าถึง และอัปเดตข้อมูลบางส่วนของคุณผ่านการตั้งค่าบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ทันสมัยในที่ที่ปลอดภัยอยู่เสมอ

5.2 การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณ (และคุณไม่สามารถอัปเดตด้วยตัวคุณเองในบัญชีของคุณ) โดยติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อเราด้านล่าง

5.3 การเข้าถึงข้อมูลและการพกพา

คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ (แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกับที่เราถือไว้) นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไป และเครื่องอ่านได้ และ / หรือขอให้เราส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น (ในกรณีที่เป็นไปได้ทางเทคนิค) คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ และดาวน์โหลดข้อมูลของคุณในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

5.4 การเก็บรักษา และการลบข้อมูล

โดยทั่วไปเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณและเรา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่ 3 และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดโดยผู้เกี่ยวข้อง กฎหมาย เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือหากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่ามีความเป็นไปได้ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเราพิจารณาปริมาณลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณวัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่นๆ

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณอีกต่อไป คุณสามารถขอให้เราปิดบัญชีของคุณ และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ โดยคลิกที่ “ลบบัญชีทั้งหมดของฉัน” โปรดทราบว่าหากคุณขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะเกิดกรณีดังนี้

– ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกลบทันทีหลังจากลบบัญชี แต่เราจะเก็บข้อมูลบางอย่างเช่น (อีเมล / เข้าสู่ระบบ / IP) เป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากการลบตามความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงการละเมิดลิขสิทธิ์ และการเพิ่มความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น หากเราระงับบัญชีด้วยเหตุผลด้านการฉ้อโกง หรือความปลอดภัย หรือตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างจากบัญชีนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รายนั้นเปิดบัญชีใหม่ในอนาคต

– เราอาจเก็บรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

– ข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับผู้อื่น อาจยังคงปรากฏต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ แม้ว่าบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวของคุณจะถูกลบออก นอกจากนี้สำเนาข้อมูลบางส่วนของคุณอาจยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของเรา แต่จะถูกแยกออกจากตัวระบุส่วนบุคคล

– เนื่องจากเราดูแลเว็บไซต์เพื่อป้องกันการสูญเสีย และการทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นอันตราย สำเนาที่เหลือของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่ถูกลบออกจากระบบสำรองข้อมูลของเราในช่วงเวลาที่จำกัด

 

5.5 การถอนความยินยอม และการ จำกัด การดำเนินการ

ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณ การถอนความยินยอมของคุณไม่มีผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของกิจกรรมการประมวลผลใดๆ ตามความยินยอมดังกล่าวก่อนการถอน

นอกจากนี้คุณมีสิทธิ์จำกัดวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ (1) คุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (2) การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (3) เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป แต่คุณต้องการข้อมูลสำหรับการจัดตั้งการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (4) คุณได้คัดค้านการดำเนินการตามข้อ 5.6 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ให้บริการเว็บไซต์

 

5.6 การคัดค้านการประมวลผล

คุณมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) ซึ่งการประมวลผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หากคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป เว้นแต่เราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบธรรมที่น่าสนใจสำหรับการประมวลผลดังกล่าว หรือการประมวลผลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการจัดตั้งการใช้สิทธิหรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณได้รับการประมวลผล คุณสามารถขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์ของผู้ใช้ของคุณ

 

6. การดำเนินงานทั่วโลก และการแบ่งปันข้อมูลของคุณ

ในกรณีที่เราถ่ายโอนจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามั่นใจว่ามีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอ การตัดสินใจอย่างเพียงพอที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ หากเราไม่สามารถพึ่งพาฐานทั้งสองนี้ได้เราจะถ่ายโอนข้อมูลภายนอกตามขอบเขตที่ทำคือ (1) จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณและเรา (2) จำเป็นสำหรับการสรุปหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่สรุปไว้เพื่อผลประโยชน์ของคุณระหว่างเรากับบุคคลธรรมดาหรือบุคคลอื่นตามกฎหมาย (3) จำเป็นสำหรับการจัดตั้งการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (4) ฐานอื่นใดที่ระบุไว้ในมาตรา 49 ของ GDPR หากมีเช่นการขอความยินยอมจากคุณ

เราแบ่งปันข้อมูลบางอย่างภายในกลุ่ม บริษัท ของเราและกับกลุ่มผู้รับต่อไปนี้เท่าที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการของเราได้หรือถูกบังคับให้ทำตามกฎหมาย เช่น หน่วยงานของรัฐ,  ผู้ให้บริการบุคคลที่ 3, สถาบันการเงิน, ผู้จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล, ผู้ให้บริการด้านไอที, ผู้ให้บริการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมของเรา (กิจกรรมการบริหารการจัดเก็บคำแนะนำทางกฎหมายการจัดการลูกหนี้ ฯลฯ )

 

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาตามข้อกำหนดนี้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สำหรับบุคคลที่สร้างบัญชีบนผ่านเว็บไซต์นี้ (เช่นบุคคลที่อยู่ในหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4 ของผู้ใช้ที่ระบุไว้ในหน้า 1 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขคุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ หากคุณไม่ยกเลิกบัญชีของคุณก่อนวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

 

8. ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ : https://www.236avporn.com/contact/
เบอร์โทรศัพท์ : +66-855-5649-46
ที่อยู่อีเมล: [email protected]