เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ: โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์

ทันทีที่เข้าสู่เว็บไซต์ www.236avporn.com เท่ากับว่าคุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งาน หากคุณไม่ยอมผูกพันตามข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานหรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์เหล่านี้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “คุณ” และ “ผู้ใช้งาน” จะหมายถึงผู้ใช้งานปลายทาง “เรา” และ “บริษัท” จะหมายถึง www.236avporn.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะบังคับใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมด รวมไปถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เราสามารถเพิ่มหรือลบหรือทำการปรับปรุงใด ๆ โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วยตัวเองเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานสอดคล้องกับเวอร์ชันล่าสุดที่เราได้ทำการอัพเดต

  1. อายุของผู้ใช้งาน

www.236avporn.com กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี จึงจะสามารถรับชมเนื้อหาต่าง ๆ ของเราได้ ส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าใช้งานได้เมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น

  1. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

www.236avporn.com สามารถลบ ระงับ หรือยุติ เนื้อหาใด ๆ ภายในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า รวมถึงจะมีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

  1. การเข้าถึงเนื้อหา

การออกแบบ เค้าโครง และรูปลักษณ์ของ www.236avporn.com ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลง คัดลอก หรือทำซ้ำ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของ www.236avporn.com ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคใด ๆ เพื่อคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลง ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท

เนื่องจาก www.236avporn.com ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาทั้งหมด คุณจึงอาจพบข้อมูลที่ไม่ใช่ของเราปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ เราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่เป็นการล่วงละเมิด หรือเป็นที่น่ารังเกียจ ที่ไม่ใช่เนื้อหาของเราและแสดงอยู่บนเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของเรา